Souborná výstava díla Maxe Švabinského

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Max Švabinský: Souborná výstava díla
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1948   K výstavě Maxe Švabinského