Kresby Jana Štursy

person, born
Štursa Jan, 15. 5. 1880