Jubilanti Umělecké besedy

date of exhibition: 2005/09/05 - 2005/09/30
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní