Adolf Liebscher: Sláva a zapomnění / Glory and Oblivion

institution, city, address
Galerie Novoměstská radnice, Praha, Karlovo náměstí 23, Praha 2