Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla

date of exhibition: 1953/09/18 - 1953/12
institution: Slovanský ostrov
type of exhibition: autorská

notes:
výstava se konala k umělcovým 80. narozeninám
existuje plakát (autor Max Švabinský a Method Kaláb)