Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1953   Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1953   Několik myšlenek k výstavě grafického díla Maxe Švabinského
1953   V pražských výstavních síních
1953   Vzácné jubileum (Proslov rektora Akademie Miloslava Holého na zahájení jubilejní výstavy národního umělce Maxe Švabinského)
1953   Přehled výtvarných výstav v republice
1953   Jubilejní výstava Maxe Švabinského