Max Švabinský: Kresby a grafika

person, born
Švabinský Max, 17. 9. 1873