Max Švabinský: Kresby a grafika

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1960   Max Švabinský: Kresby a grafika