Jiří Švengsbír: Grafika a známková tvorba

date of exhibition: 1965/10
institution: Klub školství a kultury ROH
type of exhibition: autorská