Katarina Kissoczyová

type: autorská
place of exhibition: Galéria a predajňa SFVU Dielo
date of exhibition: 1986/05/21 - 1986/06/10
event time (invitation): 1986/05/21 - 1986/06/10

Katarina Kissoczyová

person   born
Kissoczy Katarina   2. 1. 1956    

Katarina Kissoczyová

institution, city, address
Klub slovenskej kultúry, _, _
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), _

Katarina Kissoczyová

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1986   Katarina Kissoczyová
  1986   Katarina Kissoczyová (kombinované reliéfy z dreva a skla a ddekotatívne skladačky)