Přírůstky uměleckých děl 1963-1967

date of exhibition: 1968
institution: Krajská galerie
type of exhibition: kolektivní