Jaroslav Klápště: Osamělý chodec

date of exhibition: 2016/01/22 -
institution: Regionální muzeum a galerie
type of exhibition: autorská

notes:
vernisáž ve čtvrtek 21.1. v 17 hod