Jaroslav Klápště: Osamělý chodec

person, born
Patková Lenka,