Jakub Lipavský, Pavel Hošek: Pomezí vědomí / Frontier of Consciousness

date of exhibition: 2017/01/13 - 2017/04/08
institution: Výklady AXA (Galerie Výklady AXA)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Záměr Jakuba Lipavského a Pavla Hoška zrealizovat společnou výstavu sleduje konkrétní, obtížně definovatelné tvůrčí momenty, kdy materie-předmět-objekt se nachází v nehotovém stavu, ještě syrovém, a přitom obsahuje potenci finálního díla. Autory zajímá rozhraní proměn, které se dějí a nastávají v rámci naplňování záměru dokončení práce. Zajímá je zvratnost živosti vytvořené formy, jaké možnosti forma přináší, její aspekt nadčasovosti. Pro oba autory je při vytváření sochařských prací zásadně podnětná realita, pro oba je inspirativní oproštěná forma a civilní obyčejnost použitých materiálů. Specifický prostor výkladů, nacházející se na pomezí nepřehledné proměnnosti života velkoměstské ulice a formální dokonalosti funkcionalistického interiéru, by mohl poskytnout pro průzkum takového tématu – Nevyhraněno, Volně loženo, Ze zajetí, Pomezí vůle – docela vhodné prostředí.