Flétna a meč: Harmonie a napětí v japonské kultuře

date of exhibition: 2006/03/15 - 2005/04/17
institution: Muzeum hlavního města Prahy
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava se koná v rámci Roku občanské výměny mezi EU a Japonskem