Totálně nasazeni: Nucená práce pro třetí říši, 60 let poté

institution, city, address
Česko-německý fond budoucnosti, _, _
Muzeum hlavního města Prahy, Praha, Na Poříčí 52/1554 (bývalé Švermovy sady)