Jan Kolář: Design

Periodical
published, title (subtitle)
2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění