Dětské kresby z Terezína 1942 - 44. Památník českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi holokaustu

date of exhibition: stálá expozice
institution: Pinkasova synagoga
type of exhibition: kolektivní