Smím prosit?

date of exhibition: 2011/02/04 - 2011/03/13
institution: Regionální muzeum a galerie
type of exhibition: kolektivní

notes:
chodba muzea