NATURALIA - Sbírky bez hranic V.

date of exhibition: 2005/11/24 - 2006/01/20
institution: Institut français de Prague
type of exhibition: kolektivní

notes:

Výstava prezentuje různé pohledy současného umění na přírodu; počínaje land artem, útěkem z galerijního prostoru do svobody otevřené krajiny, až po současnost, kdy nové skutečnosti, jako virtuální realita, genetické techniky a ekologické uvědomění, radikálně změnily naši percepci přírody. Heslo "Zpět k přírodě", leitmotiv každé městské civilizace, bývá nahrazováno vědomím, že příroda vlastně (již?) neexistuje jinak, než jako konstrukce lidské kultury, která se dá vnímat jako sen, empatie, systém, energie, dílo, přítomnost.

V roce 1999 se pět regionů východní Francie, sdružených do organizace FRAC (Fonds Regional d'Art Contemporain - Alsasko, Burgundsko, Champagne-Ardenne, Franche-Comté a Lorraine) spojilo, aby daly vzniknout společnému projektu nazvanému Sbírky bez hranic. Hlavní myšlenkou projektu bylo otevřít své rozsáhlé sbírky současného umění novým divákům, kurátorům a zemím a prezentovat je v nových souvislostech. Jako partnery projektu oslovily význačné kulturní instituce z celé Evropy a umožnily jim, aby si z jejich fondů (které k dnešnímu dni obsahuji několik tisíc děl) dle svého vlastního uvážení vybraly a vytvořily samostatné výstavy. Vznikla tím unikátní série projektů na různá témata, které demonstrovaly nesmírnou bohatost těchto sbírek a to vždy ve zcela nových, rozdílných, netradičních a osobitých kontextech.

Po Turíně, Varšavě, Edinburgu a Trnavě tento projekt dorazil i do Prahy, kde se jej jalo zrealizovat Centrum pro současné umění FUTURA ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Velvyslanectvím Francie v ČR. Na výstavách ve FUTUŘE a ve Francouzském Institutu budou prezentováni světoznámí umělci, z nichž někteří představí svá díla v České republice vůbec poprvé. Na zámku Třebešice u Kutné Hory bude prezentována nová instalace "site specific" od Francouzského umělce Davida Renauda, vytvořená během jeho residence na zámku.

Zúčastnění umělci:
Lara Almarcegui, Pascal Bernier, Martin Boyce, Elina Brotherus, Angela Bulloch, Patrick Corillon, David Černý, Marcel Dinahet, Hubert Duprat, Anne Ferrer, Peter Fischli et David Weiss, Gloria Friedman, Joan Fontcuberta, Hamish Fulton, Bertrand Gadenne, Thomas Grünfeld, Bertrand Lavier, Richard Long, Didier Marcel, Regina Möller, Caterina Notte, David Renaud, Peter Rösel, Sigurdur Arni Sigurdsson, Františka + Tim Gilman, Tomáš Vaněk.