David Drábek: Embayo anebo automobily východních Čech

date of exhibition: 2006/02/07
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: divadelní představení

notes:
divadlo