Jaroslav Klápště: Grafika

type: autorská
place of exhibition: Síň Mladé fronty
date of exhibition: 1985/11/13 - 1985/12/18

Jaroslav Klápště: Grafika

person   born
Klápště Jaroslav   7. 8. 1923    

Jaroslav Klápště: Grafika

institution, city, address
Mladá fronta, a.s. Praha, Praha, _

Jaroslav Klápště: Grafika

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1985   Jaroslav Klápště: Grafika