Daniela Krajčová: Maľba

type: autorská
place of exhibition: Galéria a predajňa SFVU Dielo
date of exhibition: 1989/02/22 - 1989/03/14
event time (invitation): 1989/02/22 - 1989/03/14

Daniela Krajčová: Maľba

person   born
Krajčová Daniela   23. 1. 1955    

Daniela Krajčová: Maľba

institution, city, address
Dom Slovenskej kultúry, Praha, Purkyňova 4/53
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), _

Daniela Krajčová: Maľba

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1989   Daniela Krajčová: Maľba