Jolana Havelková: Básně z dálnice / The Highway Poems

type: autorská
place of exhibition: Galerie Vltavská
date of exhibition: 2021/04/15 - 2021/06/25

note:
Výstava nazvaná Básně z dálnice je výběrem z obsáhlejší sbírky sloganů, které si Jolana Havelková zaznamenávala při cestách Českou republikou. Zachycuje proměnu jazyka copywriterů, kteří píší hesla pro billboardy, v období ohraničeném světovými zvraty ve společnosti: krizí finanční v letech 2008–2009 a krizí pandemickou (2020–2021). Slogany tvoří vizuální i obsahovou stránku plochy.

Texty na billboardech obvykle vybízejí ke změně života nebo k uskutečnění nejrůznějších snů a motivují ke koupi nějakého produktu či k ochraně majetku a zdraví. Absencí předmětu reklamy se tato přivlastněná hesla stávají hrou se slovy. Poskytují téměř bezbřehý prostor pro imaginaci, vybízejí k zamyšlení nad obsahem a smyslem textů, které nás léta obklopují. Vizuální podoba Básní z dálnice se stala podkladem pro rétorickou performanci Davida Dvořáka a Tomáše Jeřábka.

Jolana Havelková: Básně z dálnice / The Highway Poems

person born
Havelková Jolana 8. 5. 1966

Jolana Havelková: Básně z dálnice / The Highway Poems

institution, city, address
Dopravní podnik hlavního města Prahy, Praha, _
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13

Jolana Havelková: Básně z dálnice / The Highway Poems

person born
Nováková Tereza 29. 10. 1985

Jolana Havelková: Básně z dálnice / The Highway Poems

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2021   Pozdější život reklamy