Umění je stav duše - práce klientů psychistrické léčebny v Kroměříži

Periodical
published, title (subtitle)
2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění