Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století

Picture
published, title (subtitle)
1912   Podobizna Jana Zrzavého