Jarní koncert Městské hudby Fr. Kmocha

Program
published, title (subtitle)
2005   Opona: březen - duben 2005 (Městské divadlo v Kolíně)