Sensitivities: Contemprary art from Central Europe

type: kolektivní
place of exhibition: European Academy for the Arts
date of exhibition: 1998/06/24 - 1998/08/30

Sensitivities: Contemprary art from Central Europe

person   born
Bałka Mirosław   16. 12. 1958    
Dimitrijević Braco   18. 6. 1948    
Dopitová Milena   25. 10. 1963    
El-Hassan Róza   8. 6. 1966    
Fehér Lászlo   17. 3. 1953    
Fila Rudolf   19. 7. 1932    
Hencze Tamás   6. 3. 1938    
Jovánovics György   3. 4. 1939    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mosbacher Alois   7. 6. 1954    
Mulasics László   12. 10. 1954    
Petercol Goran   21. 3. 1949    
Potrč Marjetica   1953    
Reiterer Werner   25. 4. 1964    
Schlegel Eva   8. 3. 1960    
Weinberger Lois   1947    
West Franz   16. 2. 1947    

Sensitivities: Contemprary art from Central Europe

institution, city, address
European Academy for the Arts, Londýn (London)
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien), Arsenalstraße 1

Sensitivities: Contemprary art from Central Europe

person   born
Hegyi Lóránd   19. 4. 1954    

Sensitivities: Contemprary art from Central Europe

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Sensitivities (Contemporary Art from Central Europe)