Irwin

place of origin: Lublaň (Ljubljana)
year of establishment: 1983

notes:
slovinská skupina

word:

Příběh skupiny Irwin začal roku 1983 v Lublani, kdy se pětice tamních malířů rozhodla opustit tradiční cestu individualismu umělce, který řeší především vztah sebe a světa, a nahradili osobní identitu identitou kolektivní. Nevzdálili se tak docela vztahu ke světu, ten však určuje společná zkušenost prostoru jako místa, kde mají umělci své kořeny - Slovinska. Domnívají se totiž, že je to právě domácí prostředí, které určuje veškeré naše vztahy k širšímu společenství, ať už k národnímu, kulturnímu, sociálnímu, politickému, nebo dokonce k lidskému druhu obecně. V popření individualismu jsou členové Irwinu tak důslední, že všechna svá díla, včetně jednotlivých obrazů, vytvářejí společně a za všech okolností se prezentují veřejnosti jako zcela homogení skupina.


Roku 1984 se malíři stali spoluzakladateli společenství NSK (Neue Slowenische Kunst - Nové slovinské umění), které sdružuje několik dalších uměleckých formací. Všichni umělci NSK se snaží ve své tvorbě obsáhnout právě ty oblasti, které jsou doménou vazby k domovu - historickou, jazykovou a archetypální. V praxi to znamená, že Irwin malují "kroniku" kulturních dějin, hudební skupina Laibach předvádí "ideologickou show" v níž hraje hlavní roli německý jazyk, a divadlo Sestry Scipiona Nascise (později přejmenované na Rudého lodivoda a konečně na Kosmokinetický kabinet Noordung) řeší problém vztahu člověka k mýtu. Ještě roku 1984 doplnily aktivity NSK designérské studio Novi Kolektivizem a Oddělení pro čistou a praktickou filozofii, která zajišťují propagaci NSK, a to nejčastěji formou plakátů a písemných prohlášení.


Michaela Ivaniškinová /Fotograf č. 2, 2003/