CIAM ČSR (Československá skupina Mezinárodních kongresů moderní architektury)

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus