Československá obec sokolská

place of origin: Praha