Slovenská spoločnost v Turčanském Svätem Martině

place of origin: Turčanský Sväty Martin