Spolok Slovenského vlastivědného muzea v Bratislavě

place of origin: Bratislava (Bratislava)