Spolok slovenských spisovateľov

place of origin: Bratislava (Bratislava)