Skupina Ra

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1964   Generácia 1909
1965   Pražské výstavy
1971   Situace naší grafiky
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů)
1985   Čtyřicátá léta dvacátého století…
1988   Smysl českého moderního umění
1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998)
1997   Snář českého surrealismu
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999)
1999   O dada, surrealismu a českém umění
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice)
2006   Dva Ra-fotografové
2006   Umění 40. a 60. let
2007   Vilém Reichmann
2011   Bilance Aleše Krejči
2011   Konec avantgardy?
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)