Tvůrčí centrum Olomouc

Program
published, title (subtitle)
1995   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)