Tvůrčí centrum Olomouc

Musical Show/Concert
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1995/11/21   Komorní koncert hudby 20. století v interpretaci členů Tvůrčích center Plzeň a Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1995/12/05   Komorní koncert členů Tvůrčího centra Olomouc, Olomouc (Olomouc)