Symfonický orchestr Českého rozhlasu

place of origin: Praha