Porota výstavy 5. Bienále užité grafiky Brno 1972

place of origin: Brno (Brno-město)
year of establishment: 1972