Zpěvácký soubor Lumír

place of origin: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
year of establishment: 1884

word:
Zpěvácký spolek Lumír
Původně mužský pěvecký sbor měl ze začátku 22 členů, později se rozšířil. Prvním starostou byl Josef Mužík, prvním sbormistrem Václav Klíma. Po roce 1902 přihcází útlum.
- zpívalo se v odboru sokolské jednoty
- 1937 do Kostelce přichází učitel Josef Procházka- dirigent, zpěvák, malíř, hudebník
Nalezl několik spřízněných jedinců, 2. prosince se v hostinci U Brátků sešlo 60 zájemců o znovuvzkříšení sboru.
- 1938 samostatný koncert v Kostelci / sbor má 81 členů a 29 členů orchestru /
- 1947 sbor vyjíždí do pohraničí a téhož roku zpívá poprvé s velkým filharmonickým orchestrem, zúčastňuje se župního pěveckého koncertu v Brandýse nad Labem
- 1948 koncert Pěvecké župy Podvítkovské Vašákovyv sokolovně v Kostelci
- 1950 zájezd na Ostravsko a Osoblažsko
- 1957 v Kostelci uspořádán Svátek pěvců - festival za účasti 11 sborů
- 1958 zahájení pravidelných koncertů pro rekreanty ROH v zotavovně Moskva v Jevanech
- 1959 koncert ve Smetanově síni v Praze společně s Učitelským pěveckým souborem z Kutné Hory taktéž vedeným Josefem Procházkou
- 1960 zájezd na Moravu
- 1962 koncert v sokolovně v Kostelci