Spolek Tovaryšstva výtvarných umelcov Tatran

place of origin: Važec (Liptovský Mikuláš)
year of establishment: 1926