Skupina X

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2011   Skupina X (Frýba, Gregor, Grossmann, Hauptfleisch, Herrmann, Hýbnerová, Chorvátová, Klimšová, Mrázková, Quisová, Rychtářová, Selinger, Sýkorová, Štícha, Tošenovský)