Ústav dějin umění ČSAV

person, born
Stefan Oldřich, 4. 12. 1900