stříbrnoskaličtí hrnčíři

notes:
Hrnčířské zboží se rozváželo nejen do okolí, ale i do. století ídně. Hrnčířskou výrobuzde v první třetině devatenáctéhos tletí zavedli brtři Kahounové. Vyučili se v Solnohradsku.