Socha pálená

place of origin: Praha

notes:
Socha pálená - volné seskupení umělců pracujících s keramickými materiály: Elžbieta Grosseová, Stanislava Kavanová, Pavel Knapek, Karel Pauzer, Hana Purkrábková, Šárka Radová.
Pod názvem Socha pálená se sdružili sochaři, kteří pracují s hlínou a chtějí společně vystavovat. Vytvářejí své sochy z prapůvodní sochařské hmoty modelované rukama a dokončené vypálením. Jsou přesvědčeni, že si zachovala význam a sdělnost v době nových materiálů a technologií.
Eva Petrová