Akademie 1800-1888

notes:
ředitelé a pedagogové - seznam