malostranský malířský cech

place of origin: Praha