leydenský malířský cech

place of birth: Leiden

leydenský malířský cech

person   born from - to, notes
Metsu Gabriel   1. 1629     1648 - ????, mazi prvními členy