Spoločnosť nezávislých umelcov

place of origin: Bratislava (Bratislava)