kandidátky (studentky) učitelek mateřských škol

notes:
vystavovaly malé loutky a potřeby pro divadlo na výstavě Českého ústavu ke vzdělání učitelek mateřských škola v Praze 1 v pavilonu 22.